Kjøp aviser som satser på egne fotografer

Jeg kjøper aviser som satser på god fotojournalistikk.

Jeg kjøper aviser som ser nytten av å ha fotografer som kan dokumentere,

Jeg kjøper aviser som har fotografer som kan fortelle, formidle og forklare gjennom bildene sine.

Jeg kjøper aviser som har fotografer som kan engasjere, berøre, provosere og påvirke gjennom bildene sine.

Jeg kjøper ikke aviser som ikke tar pressefotografiet og fotojournalistikken på alvor. Enten med å ha egne fotografer eller å kjøpe inn god bildejournalistikk. For meg er ikke disse avisene relevante.

«Pressefotografiet. Kunsten å dokumentere» er en utstilling du kan se på Telemark Museum i Brekkeparken i Skien i sommer. Her henger Vardens fotografer opp gjennom årene.

I sommer er utstillingen «Pressefotografiet. Kunsten å dokumentere» å se i kjelleren på hovedhuset i Brekkeparken.

Telemark Museum skal ha all ære og ros for at de setter pressefotografiet på dagsorden.

Utstillingen består av bilder fra Vardens arkiv fra 1954. Det er bilder som forteller om en tid som var, og som av høy kvalitet dokumenterer hvordan det året var.

«Pressefotograf var et yrke mange bar med stolthet, men snart er hele yrkesgruppen borte.»

Dette skriver Telemark Museum om en yrkestittel jeg vet mange fortsatt er stolte av å bære. Men det er færre nå enn det var for bare få år siden.

Da jeg ble ansatt som fotograf i Varden i 2005, var vi en fotoavdeling bestående av fem fotografer. I dag er Fredrik Pedersen i Varden den eneste gjenværende fotografen i Telemark med fast ansettelse. Heldigvis, for Fredrik tar bedre bilder og utøver bedre fotojournalistikk i dag enn noensinne før. Fotojournalistikkens hans setter preg på Telemark, og bildene hans kommer til å stå som bunnsolid dokumentasjon fra årene vi lever i mange, mange år fremover.

Fredrik Pedersen er den eneste fast ansatte fotografen igjen i Telemark. Her står han i samtale med VGs Line Møller under åpningen av utstillingen i Brekkeparken.

Nye medievaner, ny teknologi og sviktende økonomi, mener Telemark Museum er noen av forklaringene på dagens situasjon for fotografer og fotojournalistikken. Jeg mener at gode bilder tatt av gode fotografer alltid bør og skal ha en plass i mediene. Uansett medievaner, teknologi og økonomi. For meg er gode bilder kjøps- og abonnementsutløsende.

Takk til alle aviser som ser verdien av å ha fotografer.

Avisene som ikke bare satser på journalister som løfter kameraet med venstrehånda og gjør en jobb de egentlig skyr som pest og kolera. Heldigvis finnes det unntak. Her i Telemark har både TA og Varden journalister som tar veldig gode bilder.

Takk til alle nyhetsledere og redaktører som lar fotografer selv velge og styre hvilke oppdrag de skal dekke i løpet av hektiske og krevende mediehverdager. Fotografen selv vet bedre enn noen andre hvor og på hvilke jobber han eller hun kan få de gode bildene. Ikke la journalister manglende vilje til å ta bildene selv styre hvordan en fotografs arbeidsdag blir.

Vardens sjefredaktør Tom Erik Thorsen (fra venstre) sammen med Fredrik Pedersen og de tidligere Vardenfotografene Reidar Peersen og Per-Eirik Hekkelstrand.

Jeg kommer til å fortsette å kjøpe VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv. Jeg skal fortsatt se den viktige jobben Bjørn Steinar Delebekk, Harald Henden, Helge Mikalsen, Line Møller, Stein Jarle Bjørge, Jan Thomas Espedal, Gunnar Bløndal og Aleksander Nordahl gjør for avisene sine. Få nevnt – ingen glemt.

Ta et valg. Kjøp en avis som satser på egne fotografer og god fotojournalistikk.

Utstillingen er i kjelleren på hovedhuset i Brekkeparken.

Dag Jenssen og Fredrik Pedersen, to dyktige fotografer med Telemark som arbeidsområde.

VGs Line Møller åpnet utstillingen i Brekkeparken og snakket blant annet om hverdagen som kvinnelig pressefotograf.